Znakokniha

Krajská knihovna v Liberci se rozhodla vytvořit knihu pro neslyšící, protože pro většinu prelingválně neslyšících lidí je čtení náročné a mnohdy neoblíbené. Není neobvyklé, že kladný vztah ke čtení si neslyšící budují těžko a hledají náhradní cesty, jak se k novým poznatkům, informacím, příběhům či zážitkům dostat. Proto si zvolili knihu Český ráj a jeho tajemství. Drobná knížka vtipnou formou vypráví pověsti z nedalekého Turnovska. Zpracovatelský tým vytvořil webovou aplikaci v textové a obrazové podobě, která umožní neslyšícím uživatelům jinou formu čtení. Je to první znakokniha v České republice.

Znakokniha On-line

Chcete se o mně dozvědět více?

Podívejte se na můj životopis...